Neobjavili sme opätovne fotovoltiku, definovali sme nové očakávania

0
SLNKO NA PLANÉTU ZEM DODÁVA V PRIEMERE AŽ 1 400 WATTOV ČISTEJ ENERGIE NA KAŽDÝ JEDEN ŠTVORCOVÝ METER!

VEDELI STE ŽE?

Slnečná energia dopadajúca na Zem za 40 minút sa rovná všetkej energii, ktorú ľudská spoločnosť spotrebuje za rok.
To znamená, že 40 minút slnečnej energie je ekvivalentom všetkého uhlia, ropy, zemného plynu, ropných produktov, dechtových pieskov, vodnej energie a dreva, ktoré spotrebujeme za cely rok.

... A ZÁROVEŇ

Každý deň...
...spálime 90 miliónov barelov ropy, čo predstavuje cca 45 plne naložených supertankerov...
...deň čo deň...